Det här är Strand Packaging

Vi är Sveriges största producent av skurna eller stansade våtlimsetiketter i rätt papperskvalitéer och är dessutom en viktig producent av kartongförpackningar. Prägling, foliering och säkerhetstryck är några av våra specialiteter som kan göra era produkter ännu mer attraktiva och skyddade mot förfalskningar.

Vi producerar dina kartongförpackningar, oberoende om det är en läkemedels-, kosmetik-, livsmedels-, present- eller annan förpackning. Kartongförpackningar kan vara allt från en otryckt förpackning till en avancerad med speciell konstruktion och flera effekter.

Du hittar vårt företag i Fosie Industriby Malmö, lättillgängligt via våra ringvägar. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001.

Byggnad-1024x433.jpg

Viktiga årtal i företagets historia:

1976 – Efter ett antal år i den grafiska branschen, som tryckare-arbetsledare-produktionsledare och säljare, startade BENGT STRAND företagetGrafisk Konsult.Företagets affärsidé var att ”Vara teknisk konsult samt att handla med grafisk produktion”.

1978 – Framgångarna gjorde att företaget ombildades till  Grafisk Konsult Bengt Strand AB och samtidigt anställdes två medarbetare.

Framgångarna rullade på med teknisk administration och handel med framförallt kartongförpackningar. Suget efter att få egen produktion ledde till att ….

1983 -…. köptes Reklamfabriken REFA AB, ett företag som i huvudsak producerade avancerad slutproduktion av trycksaker med foliering och prägling som specialiteter.

Efter ytterligare framgångar ökade suget efter att bli ”kompletta” i den grafiska världen gjorde att vi..... 

1989 – köptes SKÅNSKA GRAFISKA AB. Nu blev vi kompletta! Vi fick tryck,-vi fick stans-, vi fick kapsellim, och vi fick stor kunskap om produktion av kartongförpackningar och våtlimsetiketter! Världen var öppen!

Lokalerna som vi hyrde blev för trånga och.....

1994 –.... köpte vi fastigheten Järnyxegatan 14 där vi fortfarande finns.

 Vi var erkänt duktiga på foliering och prägling och vi var med och utvecklade applicering av hologram på tryckta alster i våra maskiner. Förtroendet från  Finlands Riksbanks Sedeltryckeri  att applicera hologram på världens andra frimärke med hologram var stort. 

Att applicera hologram på tryckta alster är vi fortfarande ganska ensamma om.

Kravet från våra kunder, speciellt pharmaindustrin, gjorde att vi …..

1996 –som det första företaget i Sverige inom förpackningsbranschen blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 och som en följd av detta blev vi ….

2001 - … miljöcertifierade enligt ISO 14001.

2003 – Köptes EKETT AB  detta gjorde oss till Skandinaviens största familjeägda etikettryckeri. Hela produktionsapparaten flyttades till våra lokaler i Malmö.

2003 –blev Strand Grafiska AB omcertifierade enligt den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.

2004 –gjorde vi på Strand Grafiska AB vår största investering någonsin och detta gjorde oss till teknikledande i Europa vid detta tillfälle..

2005 –blev Strand Grafiska AB omcertifierade till den nya miljöstandarden ISO 14001:2004

2013 –får Strand Grafiska AB nya huvudägare, Nilsbyn Invest AB, och samtidigt ändras företagsnamnet till det bättre anpassade namnet STRAND PACKAGING AB. De tidigare ägarna ingår fortsättningsvis i företagsstyrelsen. 

Företaget har alltid arbetat med stort ansvar och med stor öppenhet mot såväl kunder som medarbetare. Vi strävar alltid mot att vara innovativa samtidigt som enkelhet i produktionsledet varit en målsättning. 

I vårt ansvar mot omvärlden strävar vi alltid efter att bibehålla ett starkt miljö-engagemang och vi har sedan ett antal år upphört med miljöbelastande produkter i vår produktion utan att göra avkall på kvalitén på våra produkter. 

Från slutet av 2017 pågår ett internt värdegrundsarbete där såväl styrelse som företagsledning och all produktionspersonal är involverade.

2018 –blev Strand Packaging AB omcertifierade enligt den nya kvalitets och miljöstandarden ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Under sommaren 2018 installerade vi en ny kapsellimmaskin med den absolut senaste  teknologin. Maskinen är utrustad med ett avancerat system för limapplicering och parallellt med detta finns ett aggregat för plasmalimning. Denna kombination gör att vi kan leverera en helt lufttät kartongkapsel. För att säkerställa slutproduktens kvalité övervakas hela limningsprocessen med detektorer.

Som kund kan Du lita på oss och våra produkter. Vi tar ansvar!