Korrektur

Korrektur – viktigt för att säkerställa rätt resultat i slutändan

Innan vi påbörjar en tryckning kommer ett korrektur skickas till kunden för godkännande. Först när korrekturet är godkänt och signerat, manuellt eller digitalt, kan produktionen starta. Vi erbjuder våra kunder ett par olika alternativ hur korrekturen ska skickas.

Korrektur som PDF
Kunden får PDF skickad via mail till sig. För att kunna skicka via mail behöver ibland bilder vara lågupplösta, annars kan filstorleken bli för stor. Adobe Acrobat är det bästa programmet för att granska en pdf. Adobe Acrobat Reader är gratis medan Adobe Acrobat Pro kostar, men har fler avancerade alternativ. Vill man bedöma färger krävs en kalibrerad bildskärm och kunskap om vilka inställningar som bör göras.

Korrektur via PDF
Ladda ner pdf för instruktion hur Adobe Acrobat ska ställas in för att visa PDF-korrektur korrekt på bildskärm.

Korrektur som provtryck
En digital utskrift som skickas till kunden via post eller bud. Utskriften har korrekta färger inom vissa toleransnivåer. Observera att utskriftspappret inte är det samma som kartongen eller etikettpapperet som upplagan trycks på.