Vårt miljöarbete

Strand Packaging©perolsson_1.JPG

Miljö har varit i fokus på Strand Packaging under många år. Sedan 2001 är vi certifierade enligt ISO 14001. Här kan du hämta vårt ISO 14001 certifikat.

Vi arbetar hårt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en så miljövänlig drift av företaget som möjligt.

Sedan 2009 köper vi enbart el baserad vatten- och vindkraft för att minimera vår klimatpåverkan. Denna typ av el ger noll i koldioxidutsläpp.

Sommaren 2015 övergick vi till framkallningsfria tryckplåtar vilket innebär att vi använder mindre kemikalier.

Från och med början av 2016 värmer vi fastigheten med grön fjärrvärme för att miljöanpassa vårt företag ytterligare. Även fjärrvärmen är nästan koldioxidfri.

Vi arbetar med miljövänliga fiberbaserade förpackningsmaterial valda i samarbete med våra kunder för minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Miljökrav för leverantörer
När ni levererar (varor/tjänster) till Strand Packaging inkluderas ni i vårt miljöarbete. Era kunskaper är viktiga för att våra miljörutiner ska fungera. Här kan du hämta PDF för mer detaljerad information.