Verksamhetspolicy

Strand Packaging ska omsorgsfullt välja leverantörer och teknisk utrustning för att så effektivt och resurssnålt som möjligt framställa; kartongförpackningar, våtlimsetiketter och trycksaker enligt kundens krav. 

Strand Packaging skall genom väl utarbetade rutiner:

  • Granska och dokumentera kunders krav/önskemål samt uppfylla tillämpliga krav
  • Sträva mot att alla funktioner gör rätt från början
  • Tillverka tryckta alster som uppfyller kundens krav
  • Leverera på överenskommen tid
  • Ständigt förbättra verksamheten och kvalitetssystemet utifrån eventuella avvikelser
  • I företagets fortsatta utveckling skall största möjliga hänsyn tas till miljön.

I företagets fortsatta utveckling skall största möjliga hänsyn tas till miljön. Miljöanpassade produkter skall prioriteras före likvärdigt miljöbelastande produkter.

I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar, skall vi bland annat effektivisera användandet av våra transporter och tryckkemikalier.

Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.

Personal och kunder skall ständigt hållas underrättade om förändringar.

All personal skall visa ett personligt ansvar och intresse för miljön samt följa givna instruktioner och rutiner.

Vårt miljöarbete skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.