Vår värdegrund

För att långsiktigt utveckla vår verksamhet och kultur har vi påbörjat ett värdegrundsarbete som vägleder oss både som individer och som ett företag. Det innebär bland annat att vårt arbete ska kännetecknas av ärlighet, nyfikenhet, lyhördhet och omtanke, både i vår interna verksamhet och i våra kundrelationer. 

Strand Packaging ska alltid stå för kvalitet i våra produkter, tjänster och processer och vi ska långsiktigt jobba för en hållbar utveckling genom våra produkter och produktion. Genom att vara innovativa, kostnadsmedvetna och ansvarstagande vill vi vara med och utveckla vår bransch och vinna marknadens förtroende